OTEVŘI MÉ RTY by Gary Wilkerson

David napsal: „Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě... Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu“ (Žalm 51,15.17).

Když v nás Bůh zažehne oheň, není to jen pro náš užitek. Zapálí nás láskou pro ztracené lidi, kteří žijí kolem nás i na celém světě. Když v nás ten oheň necháme hořet, požene nás z kostelů, abychom přinášeli do světa dobrou zprávu. Potom si uvědomíme: „Plane ve mně oheň, který neuhasne. Nesmím si ho nechat jen pro sebe!“

Když nás Hospodin očistí a naplní neutuchající touhou, aby s námi přebýval On sám, nemůžeme zabránit našemu zápalu pro druhé. Proto chceme vykřičet jeho chválu do celého světa. Jak úžasní jsou ti křesťané, kteří volají: „Děkuji ti, Ježíši, že můj kolega z práce sedí dnes tady v kostelní lavici vedle mě a zažívá tvou úžasnou lásku.“

Když v sobě nemáme takový oheň, tak nezáleží na tom, jak mocné jsou naše nedělní bohoslužby. Síla Letnic nespočívá v tom, že na nás spočinou ohnivé jazyky a budeme s bázní padat k zemi. Dokud zůstává probuzení pouze uvnitř našich kostelů, nejspíše to žádné probuzení není. Když hoří opravdový oheň, budeme ho chtít jít zapálit v našem městě. Naše modlitba musí být taková: „Pane, jestli mě chceš zasáhnout svým ohněm, pak mě pošli mluvit k hříšníkům. Pomaž mě k tomu, abych je učil o Tvé lásce. Pošli mě po všech různých cestách hlásit o Ježíšově nepřekonatelné lásce.

Pokud ve vás působí oheň Ducha svatého, tak váš život už není pouhou jiskrou, ale pochodní.