DOJÍT AŽ DO KONCE!

„Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení? Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu posmívali: ‚Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit!‘“ (Lukáš 14:28-30).

Kristus věděl, že mnozí z jeho následovníků nebudou mít schopnosti na to, aby setrvali až do konce. Věděl, že se odvrátí nazpět a nedokončí ten běh. Věřím, že toto je nejtragičtější možnost pro věřícího – začít s plným zaměřením na to, aby se stal podobným Kristu, vyrůst v dospělého učedníka a připodobnit se Kristu, a potom odpadnout. Taková osoba položila základ a nemohla dokončit stavbu, protože si nejprve nespočítala náklady.

Je to opravdu radost setkat se s těmi, kteří svůj běh dokončují! Tito věřící rostou v moudrosti a poznání Krista. Denně se proměňují každým okamžikem. Těm Pavel říká pro povzbuzení: „My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým Duchem proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě.“ (2. Korintským 3:18). To, co tito věřící hledají, není nebe, ale Kristus ve své slávě!

Vím, že mnozí, kteří čtou tuto zprávu, ustávají v běhu nebo ustupují o krok nazpět. Zdá se to být malý krůček, ale zapříčiní to rychlý pád od Jeho lásky. Pokud to platí o tobě, uvědom si, že Duch svatý tě volá na cestu zpět – zpět k pokání, zapření sebe sama a vydání se. A v ten samý okamžik je velkým faktorem čas. Pokud jsi někdy zamýšlel, že se staneš podobným Kristu, dělej to nyní. Setrvej až do konce!