JEHO VĚČNÉ PLÁNY

V 1. Samuelově kapitole 9 čteme, jak Saulův otec poslal svého syna hledat ztracené oslice. Saul si s sebou vzal jednoho mládence a prohledával kraj, dokud neztratil naději a nebyl rozhodnutý hledání vzdát. Tehdy mu ale jeho služebník řekl o prorokovi jménem Samuel, který by mu mohl poradit, kde oslice najde.

Samuel byl Boží muž, vedený Duchem svatým, který znal Boží mysl. Měl toho k Saulovi na srdci víc než jen radu, neboť věděl, že Bůh si Saula vybral, aby se účastnil věčných nebeských plánů!

Hned jak Saul přišel, pozval ho Samuel na hostinu (viz 1. Samuelova 9, 19). Právě to od nás Duch svatý chce: abychom seděli u Pánova stolu, obsluhovali ho – byli s ním o samotě a poslouchali jen Jeho srdce.

Samuel Saula požádal, aby očistil svou mysl, aby se mohli společně sdílet (1. Samuelova 9, 20 – 25). Samuel tím chtěl říci: „Nemysli na to, že potřebuješ radu – to všechno je zařízené. Teď přichází něco důležitějšího. Musíš poznat Boží srdce – Jeho věčné plány!“

Po tomto nočním sdílení poslal Saul na Samuelovu žádost svého služebníka ven z místnosti, aby si mohli osobně a mezi čtyřma očima popovídat (1. Samuelova 9, 27; 10, 1).

Rozumíte, co tím chce Bůh říci? „Pokud opravdu chcete chodit v Duchu – pokud opravdu stojíte o mé pomazání – musíte u Mě hledat víc než jen radu. Musíte vcházet do Mé přítomnosti a poznat Mé srdce, Mé touhy! Chci vás pomazat – a použít si vás ve Svém království!

Milovaní, zapomeňte na rady – zapomeňte teď na vše ostatní! Nechte Ducha svatého, aby vás učil hlubokým, skrytým Božím věcem. V tichosti přijďte do Jeho přítomnosti a dovolte Mu, aby vám ukázal samotné Pánovo srdce. Tohle je chození v Duchu v té nejvyšší podobě.