NÁŠ PASTÝŘ

Náš velký Pastýř miluje každou ovci, která sešla z cesty kvůli zkouškám, ublížení nebo zranění. Nikdy se neopovážíme nařknout našeho Pastýře, že nás někdy opustil, protože On stejně stále kráčí vedle nás a dává na nás pozor v každém čase.

Možná právě teď vedeš prohranou válku proti nějakému pokušení nebo zkoušce. Ať už je tvůj boj jakýkoliv, rozhodl ses, že neutečeš pryč od Hospodina. Odmítáš se nechat uchopit hříchem a místo toho sis vzal k srdci Boží Slovo.

Přesto, jako David, jsi vyčerpaný a došel jsi k životnímu bodu, kdy se cítíš absolutně bezradný, slabý. Nepřítel tě zahrnuje zoufalstvím, strachem, lží.

Tvé zkoušky by se mohly stát ještě víc matoucí a nevysvětlitelné. Ale já chci, abys věděl, že ať už procházíš čímkoliv, Duch svatý ti chce odkrýt Pána, tvého Pastýře. Máš Pastýře, který chce vtisknout svou lásku na tvé srdce.

Ježíš nás ujišťuje, „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ (Židům 13:5) A náš nebeský Otec – Pán, náš Pastýř – nám sám sebe odkryl v Žalmu 23. Říká nám, „Znám tě jménem a vím, čím si procházíš. Přijď, ulehni do Mojí milosti a lásky. Nesnaž se něco sám vyřešit, jen pro sebe přijmi mou lásku a odpočívej v mé milující náruči. Ano, jsem Pánem hostitelů a velkolepý a svatý Bůh. Chci, abys znal všechna tato má odhalení. Chci, abys mě znal jako svého milujícího, starostlivého Pastýře. A chci, abys odpočíval v Mé nežnosti a lásce ujištěn o tom, že já tě povedu přes všechny tvé zkoušky.“

„Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.“ (Jan 10:14-15)