BŘÍMĚ BOLESTI

Ať tak či onak, všichni zažíváme utrpení. Každý člověk na světě si nese svoje břímě bolesti.

Když jste hluboce zranění, nikdo není schopen umlčet vnitřní strach a těžká muka. Ani ten nejlepší přítel nedokáže pochopit boj, kterým procházíte, ani rány, které jste dostali.

Existuje lék na zlomené srdce? Lze ta hluboká vnitřní zranění zahojit? Je možné poskládat dílky zase dohromady, aby bylo srdce ještě silnější než dřív? Ano! Samozřejmě! Jinak by Boží slovo byl podvod a sám Bůh by byl lhář. A to není!

Bůh vám neslíbil život bez bolesti, ale slíbil „východisko“. Slíbil, že pomůže nést vaši bolest. Slíbil sílu, která vás znovu postaví na nohy, když slabostí klopýtáte.

Náš milující Otec řekl: „Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát“ (1. Korintským 10, 13).

Váš milující Otec vás sleduje neúnavným pohledem. Každý pohyb je zaznamenán. Každá slza je uschována. Zná vaši bolest a cítí každé vaše zranění. Nedopustí, aby vám utrpení zatemnilo mysl. Nikdy nedovolí, abyste se utápěli v slzách. Slíbil, že přijde ve správnou chvíli, aby vám všechny slzy setřel a dal vám radost místo smutku.

Můžete se v srdci radovat a těšit v Pánu. Boží zrak na vás spočívá – a On nás nabádá, abychom povstali a setřásli všechny obavy, vzbuzující pochybnost.
„Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání“ (Žalm, 34, 15).