MOC VZKŘÍŠENÍ by Gary Wilkerson

„Přišli lidé z domu představeného synagogy a řekli: 'Tvá dcera zemřela.'“ (Marek 5:35).

Tato zpráva musela bodnout Jaira do srdce jako nůž. Právě vyslechl, jak Ježíš říká ženě s krvácením, že její trápení skončilo, a nyní je jemu řečeno, že jeho trápení pouze začalo. Dokážu si představit, jak si tento zbožný muž myslí: „Můj nedostatek víry způsobil, že má dcera zemřela.“

V tomto oddíle je důležitá zpráva pro každého, kdo se ze své situace hroutí. Možná nedošlo k tvému uzdravení, nebo ti skončilo manželství. Možná ten ztracený milovaný nikdy nepřišel k Ježíši. Prostě nevíme, proč Bůh dovoluje, aby nastaly nějaké tragédie.

Víra, kterou Ježíš v tomto ději vyžaduje, je ta nejobtížnější. Všechny okolnosti nám říkají, že je příliš pozdě na to, aby Bůh zasáhl. A přece Ježíš hledá v takových chvílích velmi konkrétní víru, víru, která říká: „Ano, v mé situaci je pozdě na jakoukoli naději, ale Ježíš to stále může učinit.“ Tato víra byla požadována od Abrahama. Jeho syn Izák byl již považován za mrtvého, když Abraham pozvedl nůž, aby ho zabil a tak uposlechl Pána. A přece, právě když se zdálo, že se Boží zaslíbení nenaplní, Všemohoucí zasáhl (viz Genesis 22. kapitola).

Stejně Ježíš zasáhl v případě Jaira. Řekl mu: „Neboj se, jen věř!“ (5:36). Nevěřím tomu, že Kristus zde vyžadoval po Jairovi víru natolik, nakolik k němu mluvil o víře. Tak jak Pán řekl při stvoření: „Budiž světlo,“ tak řekl Jairovi: „Budiž víra.“

Příteli, kdyby měl Ježíš k tobě dnes slyšitelně mluvit, věřím, že by o tvé situaci řekl totéž: „Jen věř!“ On ví, že jsi v koncích se svou silou a svými schopnostmi, a vytváří v tobě víru. Prorokuje ti znovu: „Jen věř v záležitosti svého manželství, svých dětí, svých potíží, svých financí, své práce ve službě – v každé oblasti svého života, která se zhoršuje, která se nelepší, a která i nyní leží na smrtelné posteli.“

Známe konec Jairova příběhu. Ježíš řekl celému domu: „Proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí“ (5:39). Tvá situace může také vypadat beznadějně – ale nikoli pro Ježíše. On vzkřísil Jairovu dceru z mrtvých a je připraven vstoupit do tvé situace se stejnou mocí vzkříšení!