OCHUTNEJ A UVIDÍŠ, ŽE PÁN JE DOBRÝ by Jim Cymbala

Za posledních třicet let bylo o manželství napsáno víc knih než v předchozích dvou tisících letech církevní historie. Ale zeptejte se kteréhokoliv faráře v Americe, zda je dnes proporcionálně víc problémových manželství než v jiné době. Všichni máme doma knihy a videa o tom, jak udržet manželství, přesto se domovy rozpadají.

Pár, který se spolu modlí, spolu zůstává. Nemíním tím nic zjednodušovat; v každém manželství budou těžké momenty. Ale Boží Slovo má pravdu, když nám říká, „Až mě bude volat, odpovím mu. Jen Mi dej tu možnost.“ (Žalm 91:15)

To samé platí pro rodičovství. Můžeme vlastnit kvanta dobrých knih o tom, jak vychovat děti, a jak s nimi trávit „kvalitní čas“. Avšak dnes máme v církvi víc problémů s mladeží než kdy dřív. Není to proto, že postrádáme znalost „jak na to“; je to proto, že jsme nepožádali o sílu a milost od Boha.

Autor Židům podchycuje ústřední činnost všech křesťanů: „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ (Židům 4:16). Bible neříká, „Pojďme na kázání.“ My v Americe jsme z kázání udělali vrchol bohoslužeb, něco, co Bůh takto nikdy nezamýšlel. Faráři, kteří doopravdy plní svou práci, ji plní tak, že dostávají lidi na trůn milosti. To je ten pravý zdroj laskavosti a milosrdenství.

Každého faráře a každého zpěváka se jednoho dne Bůh zeptá, „Dovedl jsi lidi tam, kde by se jednoho dne mohlo něco stát…na trůn milosti? Pokud jsi je jen bavil, pokud jsi je jen lechtal na uších a poskytl jim teplý, neurčitý prožitek, běda ti. Na trůně milosti jsem jim mohl změnit život.“

Bůh si zvolil modlitbu jako svou cestu požehnání. Rozprostřel pro nás stůl s každým druhem moudrosti, milosti a síly, protože přesně ví, co potřebujeme. Ale jediná možná cesta, jak se k tomu dostat, je, se přisunout ke stolu, ochutnat a vidět, že Bůh je dobrý. Přisunutí k takovému stolu se nazývá modlitba víry.


__________
Jim Cymbala se začal scházet při brooklynských bohoslužbách s méně než dvaceti členy v malé zchátralé budově v části města, kde život nebyl lehký. Je narozen v Brooklynu, byl a je velkým přítelem jak Davida, tak Garyho Wilkersona a častým přednášejícím na kazatelských a vůdcovských konferencích sponzorovaných World Challenge po celém světě.