ODVÁŽIT SE VĚŘIT

Nic nepotěší Boha více, než když mu důvěřujeme navzdory všem těžkostem. Žalm 106 popisuje, jak byli Izraelci svědky neuvěřitelného zázraku, když se Rudé moře zavřelo za egyptskou armádou a utopilo celé vojsko. „Obořil se na Rákosové moře a vyschlo, propastnými tůněmi je vedl jako pouští. Jejich protivníky přikryly vody, nezůstal z nich ani jeden“ (verše 10-12). A žalm dále pokračuje: „Rychle však na jeho činy zapomněli“ (verš 13). Jak rychle zapomínáme na Boží zázraky a požehnání, která jsme od něho dostali!

Nedokážeme naši víru postavit na dřívějších zkušenostech – na to jsme příliš zapomnětliví – a dřívější zkušenosti samy o sobě nestačí k tomu, aby nás posílily v současných těžkostech. Potřebujeme čerstvou víru – zakotvenou v denní zásobě Božího slova – čerstvého slova od Pána!

Důvěřujte Bohu, i když čelíte těžkostem, a on vám bude poskytovat velkou milost a dá vám svou sílu a vše, co potřebujete.

Důvěřovat Bohu navzdory velkým těžkostem vyžaduje odvážnou víru – svěřit všechny věci do Jeho starostlivých rukou. Přichází doba, kdy se mu musíme cele svěřit. Jak se Bůh raduje z takto odvážné víry! Víra je naší jedinou nadějí a jedinou cestou z nesnází, a proto vykročme a svěřme mu vše.

Bůh má plán, jak nás vysvobodit ze všech hrozných zkoušek. Nezáleží na tom, čím procházíte, protože On má plán pro každou překážku, plán, který si lidská mysl vůbec nedokáže představit.

Vzpomeňte si například na hrozné obtíže, kterým Izrael čelil na poušti. Nebyl chleba ani žádné jiné jídlo. Představte si, že by Izraelci sami přišli s tímto: „Pojďme se modlit, abychom zítřejšího rána vstali a našli bílé kousky nebeského jídla (manu), které budou pokrývat zem a chutnat jako med.“ (viz Exodus 16).

Hospodin ale měl takovýto plán – zázračný, nepředstavitelný plán. A tak si pamatujte, že Bůh má plán i pro nás a že my mu máme věřit!