ZNÁT JEDINĚ KRISTA

„Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme“ (Skutky 17,28). Zbožní muži a ženy žijí uvnitř tohoto velmi malého kruhu; celá jejich existence je spojena pouze s Ježíšem.

Neznat nic kromě Krista – k tomu je potřeba nepřetržitý tok zjevení od Ducha svatého. Duch svatý zná Hospodina, zkoumá hluboké a skryté Boží věci a je studnou prýštící živé vody. Ta studna je tedy nepřetržitým, nikdy nekončícím zjevením Krista. Pozná to každý Boží služebník, který je ochoten čekat na Pána – potichu, s vírou a důvěrou, že Svatý Duch zjeví Boží věci.

Dnes potřebujeme Jeho neomylné slovo – opravdové a živé zjevení. Samuel měl tento druh Božího slova a všichni Izraelci to věděli. Jeho hlas byl zřejmý a každé jeho slovo bylo pravdivé.

Dnes se mnoho lidí snaží najít čisté Boží slovo mezi mnoha různými hlasy. Svatí Boží jsou unavení přívalem hlasů, mezi kterými hledají pravdu. Kristus sám je světlo! Celý svět leží ve tmě a pouze světlo zahání tmu.

Pavel řekl: „Neboť Bůh, který řekl ‚ze tmy ať zazáří světlo‘, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově“ (2. Korintským 4,6).

Možná se právě teď nacházíte na temném místě. Temnotu nezaženou dobré skutky ani modlitby. Dokonce ani všechny vaše zkušenosti v tom nepomohou. Síly temnoty totiž sváže jen přímý paprsek Kristova světla. Všechna temnota zmizí ve světle Boží slávy, která se zrcadlí na tváři Ježíše Krista! Poznávejme Krista při našich tichých modlitebních chvílích. Sloužíme stejnému Bohu a jsme vyučováni stejným Duchem svatým jako všichni ti, kteří Krista poznali v plnosti.