JEŽÍŠ JE TI BLÍZKO by Gary Wilkerson

Prožíváš krizi, která tě srazila na kolena? Fyzickou bolest, finanční otřesy, manželství v problémech? Trvá tvoje zkouška tak dlouho, že se tvůj duch ponořil do beznaděje?

Velké množství křesťanů prožívá nesnesitelné situace, které se vymykají jejich kontrole a věci se zdají být beznadějné. Vyčerpali všechny svoje zdroje a vydali ze sebe maximální úsilí, přičemž věřili, že Bůh naplní jejich potřebu, přesto jejich situace nezadržitelně spěla od špatného k horšímu. A co více, modlili se, ale zdálo se jim, že On se o to nezajímá.

Pokud to popisuje tebe, chci tě povzbudit: nevzdávej se - Ježíš je ti blízko. On touží nejenom naplnit tvoji potřebu, ale chce ti dát průlom ve víře. Bez ohledu na to, jak moc beznadějná tvoje situace je, On chce osvěžit tvého ducha následující zprávou: "Ježíš to stále může udělat."

Scéna v Markově evangeliu pojmenovává čtyři druhy ohně, které jsou výzvou pro naši víru. První je, když nás přepadne nenadálá kalamita; druhý je, když naše zkouška trvá dlouho a konec je v nedohlednu; třetí je, když se okolnosti stále zhoršují; a čtvrtý je, když zcela přestaneme věřit.

Jairos se projevil v nastálé krizi jako oddaný a bohabojný věřící: A hle, přišel jeden z představených synagogy, jménem Jairos. Když Ježíše spatřil, padl k jeho nohám a velmi ho prosil: „Má dceruška umírá! Pojď a vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a ožila.“ (Marek 5:22-23, ČSP).

Představ si Jairovo zoufalství: Jeho mladá dcera byla na smrt nemocná a jakmile se dozvěděl, že Ježíš, který uzdravuje, je nablízku, rozhodl se: "Uvěřím mu." Běžel k Mesiáši, padl na tvář a úpěnlivě prosil o zázrak: "Pane, pokud ty to neučiníš, nemám žádnou naději. Lékaři mi nemohou pomoci. Musíš pro mne způsobit zázrak."

Všimni si konkrétního obratu, který ve výše uvedeném textu Jairos používá: "aby byla zachráněna a ožila." (5:23) To ukazuje Jairovu víru v Kristovy schopnosti. Věřil, že Hospodin učiní nemožné, když svým postojem prohlásil: "Ty můžeš!" Věděl, že když se jí Ježíš i jen dotkne, bude uzdravena.

Konec Jairova příběhu již známe. Ježíš oslovil lidi v domácnosti "Proč se rozrušujete a pláčete? To dítě nezemřelo, ale spí." (Mk 5:39, ČSP).

Může to vypadat, že ve tvé situaci už nezbývá žádná naděje. Ale Ježíš to tak nevidí. On vzkřísil Jairovu dceru z mrtvých, a On je připraven vstoupit do tvojí situace se stejnou mocí vzkříšení!