ZPÍVEJ A CHVAL!

Satan zdá se neví, že čím víc útočí na služebníka naplněného Duchem, tím víc bude ten chválit Boha. Uvrhněte svatého Božího do krize a on bude zpívat a chválit Ježíše! Svažte Boží dítě, naplněné Duchem Svatým, starostmi a problémy a ono bude zpívat a chválit o to víc!

Hned poté, co Pavel vyhnal démona z posedlé otrokyně (Skutky 16:16-18), začal satan dělat problémy. Podnítil proti Pavlovi a Silasovi dav - a krize byla na světě.

Městští úředníci je nechali zbít holí a uvrhnout do vězení. A s každou další ranou přes záda jako by satan říkal, "Tak vy si myslíte, že jste vyhráli? Vy si myslíte, že budete vyhánět moje démony a budete mít nade mnou navrch?"

Ďábel asi nevěděl, že čím víc bude bít Božího služebníka, který chodí v Duchu, tím víc chvály z něj dostane. "Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali." (Skutky 16:25)

Pokud máme chodit v Duchu, pak musíme věřit v nadpřirozené vysvobození z každého satanova zajetí, i kdyby kvůli tomu měl Bůh způsobit zemětřesení. Přesně to také udělal pro Pavla: "Vtom nastalo tak veliké zemětřesení, že se vězení otřáslo v základech. Všechny dveře se hned otevřely a všem spadly okovy." (Skutky 16:26)

Satan se bude pokoušet uvést tě do nejhoršího pokušení a zkoušek. Chce, aby ses utápěl ve vině a odsouzení. Musíš povstat v Duchu a přestat se soustředit na okolnosti, ve kterých jsi spoutaný. Nesnaž se to všechno pochopit. Začni zpívat a chválit a důvěřovat Bohu - a On se postará o tvoje vysvobození.