JEŽÍŠOVA VŮLE by Gary Wilkerson

„Byla tam jedna žena, která měla dvanáct let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak, šlo to s ní stále k horšímu“ (Marek 5:25-26).

Představ si zoufalou situaci této ženy. Po celou dobu se její stav jen zhoršoval. A přece, když uslyšela, že kolem prochází Ježíš, „Říkala si totiž: Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!“ (5:28).

V jejím srdci bylo skryté hořčičné semínko víry – takové, které roste a stává se z něho velká a plodná rostlina. Její víra byla natolik silná, že nepotřebovala, aby Ježíš přišel k ní; všechno, co potřebovala, bylo natáhnout ruku a dotknout se ho. Povšimněte si poslední věty v jejím uvažování: „Budu zachráněna!“ Nemyslela si pouze: „Ježíš to může udělat, pokud bude chtít.“ Byla přesvědčena: „Toto se stane, protože on je Bůh.“ Byla to skálopevná, konkrétní víra – taková, která věří Bohu, co se týče zázraků založených na Boží laskavosti.

Představ si, co ta žena ve svém stavu prožívala. Přes dvanáct let stále více slábla. Třeba to popisuje tvůj život. Problémy se nakupily, účty se nashromáždily a tvé starosti vzrůstají. Vidíš, že modlitby druhých lidí jsou vyslyšeny, ale zdá se, že tvé se dostávají k hluchým uším. A tvé srdce křičí: „Jak dlouho, Pane? Proč bych měl stále doufat, že mne uslyšíš?“

Miluji víru této ženy. Nic jí nepomáhalo, a přesto natáhla ruku k Ježíši s důvěřující vírou: „Buď na to zemřu, a nebo se dnes uzdravím.“ Nevěřila pouze, že „Ježíš může,“ nýbrž že „Ježíš chce.“

Jakmile se dotkla Ježíšova roucha, „Rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl: Kdo se to dotkl mého šatu?“ (5:29-30).

Všimni si, že Ježíš toto uzdravení nespustil, spustila je víra té ženy. Samotný Ježíš řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení“ (5:34). Její víra byla založena na Boží laskavosti, a tak prohlásila: „Pane, i když jsi zapomněl na mou potřebu, já nezapomněla na tvou věrnost.“ Její příběh nám má říci, že můžeme mít stejnou víru – takovou, která říká: „Pane, ty chceš.“