PŘEMÁHAJÍCÍ ŽIVOT

Na Kalvárii Ježíš odebral ďáblu veškerou moc a autoritu. Když Kristus vítězně vstal z hrobu, vyvedl ze satanova držení nesčetnou spoustu zajatců, a tento krví vykoupený proces pokračuje dodnes.

Kupodivu Kristův triumf na Kalvárii nám dal mnohem více než pouhé vítězství nad smrtí. Vydobyl pro nás neuvěřitelný zisk v tomto životě: milost, milosrdenství, pokoj, odpuštění, sílu, víru – všechny tyto prostředky jsou potřebné k vedení vítězného života. „Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání“ (2. Korintským 2:14).

Bůh učinil veškeré opatření pro zachování svého chrámu: „Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději“ (Židům 3:6).

Duch svatý nám tu ukazuje úžasnou pravdu: Ježíš nás zásobuje vším, co potřebujeme, prostřednictvím svého svatého Ducha. Je to však naše zodpovědnost zachovat jeho chrám a prostředky k tomu musejí přicházet přímo z výtěžků našeho boje.

Kristus nám dává všechno potřebné, aby se toto zachovávání uskutečňovalo. Přijal nás do své domácnosti a stojí jako úhelný kámen domu, který zcela očistil. Na závěr nám poskytuje přístup do samotné Nejsvětější. A tak vírou jsme nyní plně ustanoveným kompletním chrámem. Ježíš nevybudoval dům, který by byl dokončen jen z poloviny.

Prostředky, abychom tento chrám zachovávali v dobrém stavu, lze nalézt v samotném Duchu Kristově. On je strážcem pokladu, který se skládá ze všech výtěžků. Tyto prostředky jsou uvolněny, když vidíme svou potřebu a spolupracujeme s Bohem, a tato spolupráce začíná, když jsme vprostřed boje.

Naše prostředky jsou podobnost Kristu, kterou získáváme, když jsme pohrouženi do bitvy. Jsou to lekce, víra, povaha, které získáme z boje s nepřítelem.