OPRAVDOVÁ ÚTĚCHA

„Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení. Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí, vaše kosti budou pučet jako mladá tráva. Bude zřejmé, že Hospodinova ruka je s jeho služebníky“ (Izajáš 66:13-14).

Zeptám se tě: Jak dlouho se bude učitel zabývat tvrdohlavým a umíněným žákem, který odmítá dbát jeho rad? Moc dlouho ne! Prorok Izájáš používá jedno z nejvelkolepějších přirovnání, jaké je možné mezi lidmi – matčinu lásku k dítěti – a ukazuje nám něco z té lásky, jakou má Otec k nám.

Jedné matce z naší církve zabere celý den, když jde navštívit svého syna, který je v odlehlém vězení. Nasedne do autobusu a jede hodiny, jen aby se s ním chvíli viděla. Taková matka bude hledět na svého syna oblečeného do ošuntělé uniformy a uvidí bolest v jeho očích – a po každé cestě v ní něco zemře. Ale nikdy se ho nevzdá. Je stále jejím synem a ona ho miluje!

To je láska, o níž chce Duch svatý, abys věděl, že takovou lásku má Bůh k tobě! Utěšuje nás, když nám říká: „Jednou jsi řekl, že všechno vydáváš Ježíši. Dal jsi mu svou lásku a on tě stále miluje. A ani teď tě neopustí. Poslal mne, abych konal, a já to vykonám!“

Neexistuje žádná opravdová útěcha na této zemi kromě té od Ducha svatého. Proto jej potřebuješ, aby v tobě zůstával. Jedině on tě může v noci uložit, že se cítíš jako v bavlnce, a naplnit tvé srdce dokonalým pokojem. Jedině on tě může doopravdy utěšit v čase bolesti a trápení. On je tím, kdo tě ujistí: „Tato útěcha není jen dočasná – je věčná!“