SRDCE, KTERÉ MÁ ZÁMĚR

Když Bůh vykoupí Svůj lid, On činí mnohem více než to, že nás zachrání. On nás obnoví. Cokoli satan ukradl, to Bůh dává zpět. Bez ohledu na to, kolik času jsme ztratili životem v hříchu, On ho vrací zpět skrze lásku. Zranění, která jsme utržili ve světě, uzdravuje Svojí úžasnou milostí.

To je Ježíš, kterého uctíváme - Spasitel, který zemřel, abychom my mohli žít!

To je poselství, které neseme světu, jenž je dosud spoután hříchem.

To je jediné svědectví, které má cenu říci - jediná věc, na které opravdu záleží!

Jak jen můžeme toto nekřičet ze střech? Jak můžeme i jenom usínat v momentech apatie po tom všem, co Bůh pro nás udělal? Jak můžeme nežít v neustávající vášni a horlivosti, když víme to, co víme, rozumíme tomu, čemu lze porozumět o satanovi a jeho lžích, poté, co jsme zakusili bezpodmínečné odpuštění, které přinesl Ježíš?

Jak může kterýkoli člověk zůstat zticha?

Ode dne, kdy Ježíš přišel do mého srdce, se mojí vášní stalo spasení ztracených duší! Právě v tuto chvíli Ježíš zapálil v mém srdci posedlost po duších - planoucí vášeň pro ty, kdo potřebují Spasitele. Je to oheň, který nebledne, nikdy neskomírá a nikdy neuhasne. Je to krev, která koluje v mých žilách - která mne pohání vpřed, den po dni, měsíc po měsíci, rok za slavným rokem. Moje srdce exploduje poselstvím o Boží lásce a věrnosti, a vše, co chci, je sdílet tuto pravdu s ostatními!

Někdo se mne jednou zeptal: "Jaký je největší zázrak, který jsi kdy viděl?" Ani jsem se nemusel zastavit a přemýšlet předtím, než odpovím. "Když Bůh zasáhne hříšné srdce a promění ho v láskyplné srdce - toto je největší Boží zázrak." Vidím každý den, jak se to děje, a pokaždé to je pro mne tak skutečné a mocné, jako v ten den, kdy jsem to zakusil já sám.

__________
Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.