DANIELOVO ROZHODNUTÍ by Claude Houde

Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní" (Daniel 1,8). To bylo velmi odvážné a ke mně i k tobě to stále promlouvá. Daniel byl jako dospívající unesen a zajat v cizí, nepřátelské zemi. Vykořenili ho a odtrhli od jeho milovaných, což musel být traumatický zážitek, který zanechal hluboké jizvy. Byl zmatený, vyděšený a opuštěný, vězněn na dvoře dekadentního krále. Nemorální a cynický panovník dal Danielovi jméno "Baltazar", to znamená "Baal mi bude vládnout, Baala budu následovat a ctít." Baal byl modlou té doby, předmět démonického a ohavného uctívání.

Král Danielovi nařídil, aby se plně podvolil filosofii, mentalitě a praktikám dvora i celé země. Byl vržen do stoky nemravnosti, chtíče, krutosti a násilí, ale Daniel byl mužem velké víry. Skrze Svého Ducha vryl Bůh Danielovi do srdce poslání, vizi a úplně jiné hodnoty. Vírou vždy odmítal jméno Baltazar. Kapitolu za kapitolou vidíme, jak je pevný, jak s nadpřirozenou silou odolává všem, kteří by chtěli změnit to, k čemu byl povolán a za Kým stojí. Jméno "Daniel" znamená "Bůh mi bude soudcem."

Milý čtenáři, toto rozhodnutí je i pro tebe! Když se tě neštěstí, nespravedlnost nebo sám život snaží přejmenovat, můžeš a musíš odolat mocí Boží a vírou. Můžeš se nepříteli postavit už jen tím, že řekneš: "Bůh je můj soudce, pramen mé síly, má budoucnost, má naděje a má síla. Ještě neřekl svá poslední slova!"

Možná se tvé "jméno, tvá životní historie a realita dají popsat slovy jako zneužitý, zapomenutý, nula, zločinec, nevěrný, svázaný, rozvedený, se sklony k sebevraždě, neúspěch, neštěstí, podvod nebo utrpení. Tyto tragické zkušenosti a období ve tvém životě z tebe udělaly to, kým jseš. Jemně ti teď zvedám bradu, dívám se ti do očí a chci ti říct: "Bůh má pro tebe vzkaz, ať jsi kdekoli. Můžeš se rozhodnout a přijít k Bohu ve víře a s odhodláním."

Chápu, že jsme často produkty své minulosti, ale nemusíme být vězni své minulosti. Když ve víře zavoláš k Bohu, dáš svůj život do Jeho rukou a přijmeš Jeho Ducha, který činí všechno nové a možné, můžeš skoncovat se svou minulostí a zbavit se sklonů a zlozvyků, které už tě nebudou moci dál omezovat nebo určovat, kým jseš.

__________
Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.