DÍLO MILOSTI by Gary Wilkerson

Kristus od nás ve svém díle milosti nepotřebuje nejmenší pomoc!

Můžete si říkat, „copak nemám na díle milosti žádný podíl?“ Když zkusíte něco přidat k Ježíšovu dílu, jen to zkazíte. Je nemožné přidat cokoli z naší hříšnosti k Jeho slavné milosti. My v sobě nemáme milost – my ji jen přijímáme. Můžeme ji dávat dál, ale není to milost naše, je to milost Boží.

Tohle je význam 29. verše z desáté kapitoly Židům, kde se říká, že „pošlapeme“ krev Božího Syna, když se snažíme přidat něco k Boží milosti. Vlastně ji ředíme a urážíme slavné dílo, které vykonal. V podstatě v jakékoli chvíli fungujeme v jednom ze dvou módů: 1) buď připouštíme, že jsme nedostateční a přijímáme plnost Boží milosti, nebo 2) prohlašujeme, že Boží milost je nedostatečná a snažíme se k ní přidat něco svého.

Můžete říct, „Ale pokud bych tomu věřil, nikdy bych nic pro Boha neudělal.“ Ve skutečnosti je to naopak. Když žijete v Boží milosti, uděláte více skutků, než kdykoli jindy – protože je děláte z radosti a ne z povinnosti. Modlíte se, protože jste zamilovaní do Boží svatosti. Studujete Jeho Slovo ne proto, že obsahuje váš denní rozpis povinností, ale protože je to váš zdroj života, pramen pokoje a radosti.

Jednoduše řečeno, milost probouzí božské skutky. Takže pokud je váš život s Kristem spíše trápením, pokud jste unavení a chodíte do kostela jen proto, že se bojíte o své spasení – pak jste se obrali o Jeho milost. Právě teď vás ale zve zpátky. Říká: „Vstupte do smlouvy, kteoru mám s Otcem. Chci vás zahrnout svojí milostí, probudit vás k životu Svým Duchem.

Skrze Něj jsme plně očištěni, v naprostém pokoji s Bohem a naplněni Jeho milostí. Nemůžeme nic přidat k Jeho dokonanému dílu – Jeho milost úplně stačí. Je na nás, abychom přijali Jeho úžasný dar a abychom v něm chodili s radostí!

„Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil“ (Efeským 2, 8-9).