pondělí 6. října 2014

DÍLO MILOSTI by Gary Wilkerson

Kristus od nás ve svém díle milosti nepotřebuje nejmenší pomoc!

Můžete si říkat, „copak nemám na díle milosti žádný podíl?“ Když zkusíte něco přidat k Ježíšovu dílu, jen to zkazíte. Je nemožné přidat cokoli z naší hříšnosti k Jeho slavné milosti. My v sobě nemáme milost – my ji jen přijímáme. Můžeme ji dávat dál, ale není to milost naše, je to milost Boží.

Tohle je význam 29. verše z desáté kapitoly Židům, kde se říká, že „pošlapeme“ krev Božího Syna, když se snažíme přidat něco k Boží milosti. Vlastně ji ředíme a urážíme slavné dílo, které vykonal. V podstatě v jakékoli chvíli fungujeme v jednom ze dvou módů: 1) buď připouštíme, že jsme nedostateční a přijímáme plnost Boží milosti, nebo 2) prohlašujeme, že Boží milost je nedostatečná a snažíme se k ní přidat něco svého.

Můžete říct, „Ale pokud bych tomu věřil, nikdy bych nic pro Boha neudělal.“ Ve skutečnosti je to naopak. Když žijete v Boží milosti, uděláte více skutků, než kdykoli jindy – protože je děláte z radosti a ne z povinnosti. Modlíte se, protože jste zamilovaní do Boží svatosti. Studujete Jeho Slovo ne proto, že obsahuje váš denní rozpis povinností, ale protože je to váš zdroj života, pramen pokoje a radosti.

Jednoduše řečeno, milost probouzí božské skutky. Takže pokud je váš život s Kristem spíše trápením, pokud jste unavení a chodíte do kostela jen proto, že se bojíte o své spasení – pak jste se obrali o Jeho milost. Právě teď vás ale zve zpátky. Říká: „Vstupte do smlouvy, kteoru mám s Otcem. Chci vás zahrnout svojí milostí, probudit vás k životu Svým Duchem.

Skrze Něj jsme plně očištěni, v naprostém pokoji s Bohem a naplněni Jeho milostí. Nemůžeme nic přidat k Jeho dokonanému dílu – Jeho milost úplně stačí. Je na nás, abychom přijali Jeho úžasný dar a abychom v něm chodili s radostí!

„Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil“ (Efeským 2, 8-9).