ZMOCŇUJÍCÍ MILOST by Gary Wilkerson

Většina křesťanů má ve svém životě palčivé problémy – dítě utíkající od Boha; manželství plné napětí; kupící se hromady účtů, které nemá jak zaplatit. Proč byste se měli při těchto problémech znepokojovat a upínat na skutky?

Jsem přesvědčen, že není nic méně použitelné než zotročující způsob uvažování nad přidáváním skutků k milosti, do kterého se každodenně zaplétáte, a který přímo ovlivňuje, jak se vypořádáváte se svými problémy.

Dejme tomu, že chce být osvobozen mladík se závislostí na pornu. Také ho to svádí ke způsobu myšlení o „skutcích.“ Jednou večer čte verš: „Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova“ (Žalm 119:9). Tento mladík si myslí, že když bude víc číst Bibli, nalezne osvobození. Další den čte verš, který říká: „Modlete se za sebe navzájem.“ A tak se připojí ke skupině zodpovědných lidí a požádá je, aby se za něho modlili.

Všechno, co podnikne, je dobré, ve svém srdci je však závislý na konání – na skutcích – které by mu poskytlo hledanou svobodu. Tento způsob myšlení ho jenom uvádí hlouběji do svázanosti a zoufalství. Následování Krista nezávisí na skutcích – činnosti, za kterou bychom obdrželi to, co může poskytnout pouze Bůh na základě naší víry.

Jiný mladík z té samé církve také bojuje s pornografií. Modlí se: „Pane, bez tebe si nemohu pomoci. To vím až příliš dobře. A také vím, že ty jsi mou nadějí. Přicházím k tobě, opouštím své zoufalství a věřím, že ve mně vykonáš své dílo. Vím, že potřebuji pouze jedinou věc, abych tento hřích přemohl: Tvou zmocňující milost. Ať mě nyní převálcuje. Jinak mi není pomoci.“

Tento muž se setká s Boží zmocňující milostí. Proč? Protože zbořil veškeré bariéry, které ho oddělovaly od milosti – to všechno jedinou prostou modlitbou.

Tyto dva příklady se asi na první pohled moc neliší. Avšak v duchovní oblasti se děje tektonický posun. Srdce se vzdaluje od staré zotročující smlouvy, která říká: „Musím si to zasloužit.“, ke smlouvě říkající: „Tvá milost řídí veškeré mé úsilí.“

Když se dostaneme do tohoto bodu, uvidíme, jak Bůh činí v našich životech věci, kterých bychom nikdy nemohli dosáhnout svým vlastním úsilím. Naléhám na vás, neopomíjejte velkolepé spasení, jež vám bylo dáno. Obraťte se na Ježíše, jenž je vždy větší – a jehož milost je vaší silou v každé situaci.