VELIKÁ HOSTINA by Carter Conlon

„Jeden člověk vystrojil velikou večeři a pozval mnoho hostů. V čas večeře pak poslal svého sluhu, aby pozvaným řekl: ‚Pojďte, vše už je připraveno.‘“ (Lukáš 14:16-17)

Jinými slovy, jistý člověk pozval hosty na velikou hostinu, podobnou té, na kterou zve Pán i mne a Tebe. Na této úžasné hostině plné života a síly můžeme naleznout vizi, směr, zaopatření i budoucnost. Vše je připraveno.

Avšak ti, kdo byli pozváni na hostinu se začali vymlouvat - proč a z jakého důvodu nemohou přijít. Není pochyb o tom, že někteří prostě přijít nechtěli. Nemohu si pomoci, ale cítím, že někteří z nich se cítili povinováni něco s sebou na hostinu přinést. Možná byli na rozpacích z toho, že se jim ničeho nedostává, což nakonec vedlo k tomu, že pozvání odmítli.

Se stejným problémem se potýkáme i dnes. Bůh říká: „Chci skrze tvůj život něco učinit.“ Dostává se nám tím od Pána nádherného pozvání. Mnoho lidí trpí vrozeným pocitem, že by měly na oplátku také něco poskytnout. Koneckonců tohle je i běžná praxe v dnešní společnosti, že dar, kterým obdarováváme svatebčany by měl být stejné hodnoty jako jídlo, kterým jsme pohoštěni.

Samozřejmě pokud bychom věděli, že tou cenou za hostinu bude krev Jeho syna Ježíše Krista, je absurdní si myslet, že ty nebo já bychom mohli vůbec někdy přinést něco srovnatelného, přestože se budeme nějakým způsobem cítit povinováni. Je zde tendence, že nám nějakou dobu potrvá, než nám dojde, že se jednalo o hostinu – „přijď takový, jaký jsi“. Prorok Izajáš říká: „Pojďte i vy, kdo nemáte žádné peníze! Pojďte i vy, kdo nic neumíte a nemáte žádné schopnosti! Pojďte, kupujte a jezte, co je dobré, potěšte svou duši lahodným pokrmem.“ (viz Izajáš 55:1-2).

Ježíš pokračuje v Lukáši 14:33: „Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“ To neznamená, že byste se měli vzdát svého domu, vyprázdnit své bankovní konto a dát výpověď v práci. Ježíš v podstatě říká, že je třeba se zříci svých vlastních myšlenek a nic tak nečinit ze svých vlastních sil. Na Kristova svědectví je v dnešní generaci vyvíjen velký tlak. Sociální trendy se ubírají od Božího Slova opačným směrem. Tato bitva je příliš těžká, nemůžeme se jí postavit jen z našich vlastních sil. To je důvod, proč musíme odhodit veškerou sebedůvěru a přistupovat na tuto velkolepou hostinu takoví, jací jsme.

__________
Carter Conlon se připojil k pastorům církve Times Square Church v roce 1994 na vyzvání zakládajícího pastora, Davida Wilkersona, a roku 2001 byl jmenován do úřadu vyššího pastora. Je to silný a soucitný vedoucí, častý mluvčí na konferencích pastorů a vedoucích, které jsou pořádány po celém světě organizací World Challenge.