DOVOL MU BÝT TI VŠÍM

Před lety jsem stál před oltářem vedle své ženy a poslouchal svého otce - pastora, jak se ptá Qwen, "Bereš si Davida za svého právoplatného manžela?" Vyměnili jsme si sliby, oba jsme řekli "Ano". Qwen mě miluje tisíci způsoby, ale úplně nejvíc, když mě nechává být pánem domu. Chvíli trvalo, než mi dovolila dělat všechny ty mužské práce - zvláště proto, že nejsem technický typ. Ale naučila se mě v plnění této role taktně povzbuzovat.

Bůh chce, aby manžel a manželka zobrazovali Jeho vztah s námi, Jeho nevěstou: "Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil" (Izajáš 54:5). Jsme "nevěsta ozdobená pro svého ženicha" (Zjevení 21:2). Ale Ježíš není jako jakýkoli pozemský manžel. Když řekne "Ano", má všechnu moc a slávu, aby to tak bylo. Můžeš najít zaslíbení našeho Pána Jeho milované v celém Písmu.

Naše láska k Němu na těch slibech spočívá a vyhrazuje si je, nechává Ježíše, aby nám byl Bohem. Tady jsou některá zaslíbení, která dal všem, kdo mu dali svoji lásku a věrnost:

"..já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním" (Izajáš 46:4). "Copak může zapomenout žena na své pacholátko?... I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu (Izajáš 49:15). "... nechť se vrátí... k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho" (Izajáš 55:7). "... vyléčím jej však a povedu, vrátím potěšení jemu" (Izajáš 57:18). "Dříve než zavolají, já odpovím, budou ještě mluvit a já je už vyslyším" (Izajáš 65:24). "Vždyť Bůh řekl: Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu" (Židům 13:5).

Ježíš je naše záchrana, naše zdraví, naše spravedlnost, naše skála spásy, náš denní chléb, naše potěšení, náš živitel, naše silná paže, naše obrana, naše světlo, naše radost, náš pokoj - naše všechno! Dovol Mu být ti Bohem. Neboj se a nesnaž se řešit věci po svém. Dokaž Mu, že důvěřuješ Jeho moci!