JE ČAS ZAVŘÍT DVEŘE

„Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ (Matouš 6:6)

Boží hlas je slyšen těmi, kteří se s Ním setkávají ve skrytých modlitbách. Bůh je velice opatrný, ke komu mluví. Je to jen k těm, kteří si cení Jeho hlasu natolik, že před sebou uzavřou veškerý svět, aby byli jen sami a čekali na Něj.

Bůh nám říká, „Pokud chceš slyšet Můj hlas, ponoř se do skryté uzavřené modlitby. Modli se ke mně tajně a Já ti odplatím.“ Byznys, rozkoše, žádostivost a starosti chtíče dusí hlas Hospodinův. Ježíš nám dal varování před tím, abychom se nestali moc zaměstnanými, že přestaneme slyšel Jeho hlas. V podobenství o rozsévači - „slovo“ je Jeho hlas: „Ti slyší slovo, ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody.“ (Marek 4:18-19)

Obávám se, že někteří z vás, kteří právě čtete toto kázání, jste v poslední době dusili hlas Boží. Dusit tady znamená „ucpat“ nebo přehlušit Jeho hlas. Bůh k tobě kdysi mluvil zřetelně a byla to pro tebe taková radost. Stále Ho miluješ, ale máš pro Něj míň a míň času. Tvůj byznys tě teď volá – tvůj majetek, tvoje starosti, tvoje problémy a všechny další věci konzumující tvůj čas! Hlas Boží se nyní stává omezeným. Volá tě, vábí tě, varuje tě: „Pokračuj a úplně v sobě přehlušíš Můj hlas!“

Můžeš se stát tak zaneprázdněným, zabořeným v blátě se svými problémy a starostmi, že by ti to nedělalo dobře, slyšet Jeho hlas, protože bys neposlechl. Ježíš řekl, že by to bylo bez úrody. (verš 19)

„(Ale) pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu třicetinásobnou i šedesátonásobnou i stonásobnou.“ (Marek 4:20)