JEHO PŘÍCHOD BUDE VELKÁ OSLAVA

My, kteří líčíme nevěstu, nemusíme mít žádný strach, když se On objeví. „…ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví Jeho sláva.“ (1. List Petrův 4:13)

Nikdy nezapomeň, že On nepřekvapí ty, kdo Ho očekávají, kdo „dychtivě očekávají příchod Božího dne“ (2. List Petrův 3:12). Ti, kteří se dívají a očekávají Jeho příchod, „nepromarní tento čas, neboť nastaly dny zlé“ (Efezským 5:16). Nesedí před televizí, zavinuti do svých sobeckých snů a hloupých ambicí! Jsou zaneprázdněni zdobením se jako čekající nevěsty, které již jsou připraveny na místě, dokud On nepřijde. Ten den „nepřekvapí“ ty, kdo jsou připraveni. Nepřijde jako zloděj v noci k těm, kdo očekávají!

Bude to také Hospodinův den radosti, protože On je nedočkavý, až bude se svou nevěstou: „já jsem svého milého, on dychtí jen po mě“ (Píseň písní 7:11). Zapomínáme na Jeho nadšení, Jeho radost, Jeho čekání. Ano, On touží po své nevěstě! On se zaradoval, když se učedníci vrátili z vyhánění duchů (viz Lukáš 10:17-22). Je oslavován člověkem, podílí se na všech našich pocitech a je plný radostného těšení na to, až bude mít svou nevěstu, až se jí bude moci chlubit a až si ji přitáhne k sobě!

Slíbil, že se ukáže těm, kteří vyhlíží Jeho příchod. „…po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.“ (Židům 9:28) Tentokrát nepřijde, aby pykal za hřích, nýbrž aby odkryl svou slávu své nevěstě. Toto odhalení již započalo, On ukazuje svou moc a slávu svému svatému pozůstatku. On není žádný podvodník, naopak, On se dvoří, očišťuje, volá a láká nás k sobě blíž.