MEČEM ZA HOSPODINA by Carter Conlon

„Na začátku půlnoční hlídky, právě když se rozestavěly stráže, došel Gedeon se stovkou mužů k okraji tábora. Vtom zatroubili na rohy a rozbili džbány, které si nesli. Všechny tři oddíly zatroubily na rohy a rozbily džbány. V levé ruce drželi pochodně, v pravé beraní rohy a křičeli: ‚Mečem za Hospodina a Gedeona!‘ A jak tam stáli seřazeni okolo tábora, celý tábor začal zděšeně pobíhat a s křikem prchat.“ (Soudců 7:19-21).

Celý nepřátelský tábor uprchl před Gedeonem a jeho třemi sty muži! Za zvuku trumpet Izraelité rozbili džbány –čímž chtěli vyjádřit, že lámou veškeré lidské uvažování, veškeré lidské slabosti, všechen smysl pro sebenenávist a nehodnost. Všechno porozbíjeli a pozvedli pochodně, které byly v hliněných nádobách, ty byly symbolem Boží moci.

Oni křičeli: „Mečem za Hospodina a Gedeona.“ To poukazuje na Boží moc skrze lid, který v něho věří. Pokud se totiž rozhodnete, že na veřejném místě povstanete a nedovolíte, aby Boží svědectví zůstalo skryto, učiní Bůh pro Vás to stejné, co učinil pro Gedeona a jeho armádu – vnese do nepřátelských řad zmatek! Písmo nám říká, že Midiánci začali bojovat proti sobě navzájem. Nastal zmatek, protože se opět znovu ukázalo jasné Boží svědectví tady na zemi - skrze osoby, které jednoduše věřily Bohu navzdory své slabosti.

A stejně neuvěřitelné vítězství je Vám k dispozici i dnes. Vše, co k tomu kdy bylo zapotřebí – ať už pro jednotlivce nebo snad deset, dvacet, padesát nebo sto jedinců – je povstat a prohlásit: „Důvěřuji Bohu! Věřím, že Bůh dokáže můj život obrátit a proměnit. Věřím, že dokáže do mého srdce vložit soucit, abych se stal hlasem této generace. Věřím mu i přes svůj nedostatek. Vím, že toho nemám moc co přinést, ale věřím, že Bůh mi poskytne vše, co potřebuji.“

Dokonce ještě i dnes si dokážu představit, jak se peklo třáslo, protože nepřítel moc dobře ví, co se bude dít, pokud se ty i já odvážíme tomuto věřit!

__________
Carter Conlon se připojil k pastorům církve Times Square Church v roce 1994 na vyzvání zakládajícího pastora, Davida Wilkersona, a roku 2001 byl jmenován do úřadu vyššího pastora. Je to silný a soucitný vedoucí, častý mluvčí na konferencích pastorů a vedoucích, které jsou pořádány po celém světě organizací World Challenge.