PŘIJDE DEN by Jim Cymbala

Přijde den, apoštol Pavel říká, „kdy dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu.“ (1. Korintským 3:13-14) Zlaté, stříbrné a drahé kamení vytrvá, zatímco dřevo, tráva a sláma shoří v plamenech.

Pavel neříká, že bude testována kvantita naší práce. Neříká nic o maximálním počtu zameškaných hodin. Místo toho vše bude zaměřeno na kvalitu naší práce.

Warren Wiersbe (bývalý pastor Moody Church v Chicagu a mluvčí rádiové stanice Back to the Bible - „Vraťme se k Bibli“) si v této pasáži povšiml zajímavé věci, o které se zmínil zaměstnancům sboru Brooklyn Tabernacle. „Jaký je rozdíl mezi těmito materiály, kromě toho zjevného, že jedna skupina je ohnivzdorná a ta druhá není? Myslím, že je podstatné, že dřeva, trávy a slámy je hojnost...přímo před tvými dveřmi nebo maximálně o pár kilometrů dál je máme. Každý les, každé farmářovo pole má hojnost těchto materiálů. Ale když chceš zlato, stříbro a drahé kameny, musíš se k nim prokopat. Musíš se o ně snažit s velikou námahou. Nejsou uloženy jen tak někde kolem nás. Musíš jít hluboko do země.“

Já osobně v těchto slovech vidím hloubku. K duchovní „konstrukci“, která využívá dřevo, trávu a slámu, se přijde snadno – málo práce, málo hledání, žádná dřina, žádný porod. Jen si to spíchneš dohromady a bude to vypadat jako dostačující – na chvíli. Ale pokud chceš postavit něco, co vytrvá, až přijde Poslední soud, ta práce tě bude stát mnohem víc.
Ten den bude jedno, co si o tobě mysleli tvoji kolegové křesťané. Nebude záležet na tom, co radili experti na marketing. Ty a já budeme stát před Ním, jehož oči jsou „jako oheň.“ Neobměkčíme Ho tím, že Mu řekneme o tom, jak skvělá byla naše strategie. Budeme čelit Jeho pronikavému pohledu.

On se jen zeptá, zda jsme směle věřili Jeho Slovu.

__________

Jim Cymbala se začal scházet při brooklynských bohoslužbách s méně než dvaceti členy v malé zchátralé budově v části města, kde život nebyl lehký. Je narozen v Brooklynu, byl a je velkým přítelem jak Davida, tak Garyho Wilkersona a častým přednášejícím na kazatelských a vůdcovských konferencích sponzorovaných World Challenge po celém světě.