PŘEKROČIT ČÁRU POSLUŠNOSTI

„Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. Až se jednou obrátíš, posiluj své bratry.“ (Lukáš 22:31-32).

Když Ježíš pobýval zde na zemi, velmi dobře zakusil a poznal jak nelítostné jsou mocnosti zla a to, jak Satan přichází se svými pekelnými zbraněmi, aby protříbil Pánovi učedníky. Nemyslím si, že by kdokoli z nás rozuměl nebo chápal, jak obrovský konflikt probíhá právě teď v duchovní oblasti. My si vůbec neuvědomujeme jak zarytě se satan snaží zničit všechny světce, kteří mají svá srdce pevně nastavená na to, kráčet ruku v ruce s Kristem.

V našem křesťanském kráčení překračujeme určitou čáru – kterou nazývám „čáru poslušnosti“, která bije v pekle na poplach. Ve chvíli kdy ji překročíte a vstupujete do života v poslušnosti, závislosti na Ježíši a rozhodnete se ve svém srdci, že už se k tomu nikdy nevrátíte, stáváte se hrozbou pro království temnoty a cílem pro mocnosti a síly. Svědectví každého věřícího, který se obrátí k Pánu celým svým srdcem a hladoví po svátosti a hlubším prožitku s Ježíšem - zahrnují i náhle propuknuté podivné a intenzivní potíže, utrpení a zkoušky!

Možná, že jste kdysi byli učedníky na částečný úvazek. Milovali jste Pána, ale byli jste duchovně líní. Nestudovali jste zaníceně Bibli ani se nepřikláněli k duchovním věcem. Nechtěli jste být fanatiky a v životě se Vám dařilo. Ďábel se Vámi moc nezaobíral, protože jste jakoby seděli na dvou židlích. 

Ale teď jste pro Boha zapálení. Jeho slovo jakoby obživlo a Vy se modlíte, pláčete, milujete ztracené duše. Všechno je nové – včetně Vašich zkoušky. Zažili jste nádhernou proměnu srdce!

A tím jste zvířili vlny v neviditelném světě. Překročili jste onu čáru poslušnosti. Těm, kdo ji překročili, Ježíš říká: „Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala.“ (Lukáš 22:32).